Kullanım Koşulları

1.  Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Bu sözleşme ("ServisciAmca Kullanıcı Koşulları Sözleşmesi"), ServisciAmca ALİ GÜNGÖR tarafından yürütülen “www.servisciamca.com” internet sitesinin hizmet alan müşterileri tarafından kullanımına yönelik şart ve koşulları düzenlemektedir.


2. 
Sözleşmenin Tarafları ve Tanımları

Bu Sözleşme kapsamında adı geçen:

ServisciAmca: ServisciAmca ALİ GÜNGÖR tarafından yönetilen ve bu Sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sağlandığı “www.servisciamca.com” web sitesini ("Site"),

Kullanıcı: ServisciAmca web sayfasına üyelik yaparak, hizmetlerden hizmet alan olarak bu sözleşme kapsamında sunulan hizmetlerden faydalanan gerçek ve/veya tüzel kişileri,

Hizmet: Dönemsel olarak tüm servis araçların 3. kişilere ServisciAmca aracılığı ile rezervasyon yapılmasına yönelik Kullanıcılar tarafından yapılacak rezervasyonları “www.servisciamca.com” online internet platformu üzerinden aracılık edilmesi,

Taşıyıcı: ServisciAmca ile anlaşma yapmış servis araçları sahibi olan gerçek ve/veya tüzel kişileri,

ifade etmektedir.


3. 
Hizmetten Faydalanma Koşulları

·  ServisciAmca’dan hizmet almak isteyen Kullanıcı'ların, web sayfası arayüzü üzerinden, kendileri tarafından belirlenen Kullanıcı adı ve parolası ile üyelik kaydı yapması gerekmektedir.

·  Üyelik, Kullanıcı'nın kendisine sunulan ServisciAmca Kullanıcı Kullanım Sözleşmesi'nin kabulü ve Site üzerinden onaylanması ile gerçekleşmekte olup, herhangi bir ücrete tabi değildir.

·  Üyelik kaydı esnasında Kullanıcı'ların ad, soyad, e-posta adresini ve cep telefonlarını belirtmesi zorunludur. Üyelik kaydı sırasında, her Kullanıcı'ya, bir Kullanıcı adı ve şifresi atanır. Üye ismi, bir e-posta adresi veya internet alan adı olamaz, hakaret içeren bir söz veya ahlaka mugayir bir ifade kullanılamaz. Kullanılması takdirde ServisciAmca durumu farkettiği anda söz konusu Kullanıcı'nın üyeliğini sona erdirmeye yetkili olup, bu durumdan oluşacak zarardan da mesul olmayacaktır. Site'ye kayıt bittikten sonra Kullanıcı, şifresini ve hesap ismini içeren bir e-posta alır.

·  Üyelik kaydından sonra, ServisciAmca Kullanıcının kayıt esnasında belirttiği e-posta adresine bir onay bildirimi gönderir. Bu aşamadan sonra Kullanıcı ServisciAmca web sayfasına üye olarak ServisciAmca’nın aracılık ettiği hizmetlerden faydalanma imkanına sahip olur. Kullanıcı'yla ServisciAmca arasında yapılan ServisciAmca Kullanıcı Kullanım Sözleşmesi süresizdir. Kullanıcı, ServisciAmca Kullanıcı Kullanım Sözleşmesi'ni istediği zaman tek taraflı bildirimle sonlandırabilir. Kullanıcının o ana kadar olan ServisciAmca aracılığıyla akdettiği tüm sözleşmeler, Kullanıcının ServisciAmca Kullanıcı Kullanım Sözleşmesi'ni feshinden etkilenmezler.

·  Kullanıcı, Site üzerinden kayıt olabilmesi için web sayfasında belirlenen bilgileri tam, doğru ve eksiksiz olarak doldurmayı ve söz konusu bilgilerin kendisine ait ve güncel olduğunu kabul ve taahhüt eder.

·  Farklı isimlerle birden fazla üyelik hesabı oluşturulması yasaktır.

·  ServisciAmca’nın, bir üst maddelerde belirtilen koşullara aykırı olarak, yanlış, yanıltıcı veya hatalı beyan ve bilgilerle üyelik işlemi gerçekleştiren kullanıcıların talep ve itirazları karşısında hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

·  ServisciAmca, bu sözleşmedeki şartları öncelikle Kullanıcı bilgisine sunarak her zaman ve tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. ServisciAmca, bu yöndeki bildirimlerini (ör: onay mesajları, ServisciAmca Kullanıcı Kullanım Sözleşmesi’ndeki değişiklikler) kullanıcıya e-posta yolu ile yapacaktır. Kullanıcı, ServisciAmca’nın bu yolla yaptığı bildirimlerin tümünün geçerli ve bağlayıcı olduğunu peşinen kabul etmiştir.

·  Kullanıcı, ServisciAmca tarafından kendisine yapılan ve ServisciAmca Kullanıcı Kullanım Sözleşmesi değişiklik bildirimine, bu bildirimin Kullanıcı'nın e-posta adresine iletilmesinden ve/veya tebliğ edilmesinden itibaren 10 iş günü içerisinde itiraz etmezse, söz konusu değişikliği kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılır. Bu halde, yapılan değişiklik bu ServisciAmca Kullanıcı Kullanım Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçası olarak taraflar arasında geçerlidir.

·  Kullanıcı'nın söz konusu değişikliğe itiraz etmesi halinde ise, taraflar öncelikle konuyu görüşerek, değişiklik önerisini iyi niyetli bir çaba ile karşılıklı olarak müzakere ederler. Bu müzakereden bir sonuç çıkmaması durumunda ServisciAmca, ilgili Kullanıcı'nın üyeliğini sona erdirme hakkını haizdir.


4. 
Kullanıcı Sorumlulukları: Kullanıcı Hesabı, Sistem Bütünlüğü

·  Her Kullanıcı hesabındaki bilgilerin doğru ve güncel tutulmasından sorumludur. Eğer Kullanıcı bilgilerinde bir değişiklik olursa, Kullanıcı bunu sistemde güncellemesinden sorumludur.

·  Bir Kullanıcı hesabı başka birine devredilemez veya başkasına kullandırılamaz. Her Kullanıcı kendi hesabının sadece kendisi tarafından kullanılır olmasından sorumludur. Bu sebepten dolayı her Kullanıcı şifresini gizli tutmakla yükümlüdür. Bir Kullanıcı hesabı üzerinden yapılan her türlü işlemden hesap sahibi Kullanıcı sorumludur. Bu sorumluluk ancak ve ancak hesap bilgileri Kullanıcının elinde olmayan sebeplerle üçüncü kişilerin eline geçerse ortadan kalkması söz konusu olabilecektir.

·  Eğer Kullanıcı kendi hesap bilgilerinin üçüncü şahısların eline geçtiğini fark ederse, ServisciAmca’yı bu konuyla ilgili derhal bilgilendirmelidir. ServisciAmca, Kullanıcı tarafından bilgilendirilmesinin hemen akabinde, problemli hesabı bloke eder (engeller) ve problem çözülünceye kadar hesap kapalı kalır. Sorunun Kullanıcı tarafından fark edilmesi ve ServisciAmca’ya bildirilmesi ile ServisciAmca’nın hesabı bloke etmesine (engellemesi) kadar geçen süre zarfında hesaptan yapılmış her türlü işlemden Kullanıcı sorumludur; bu sebeple ServisciAmca’ya herhangi bir sorumluluk rücu edemez.

·  ServisciAmca kayıt sırasında Kullanıcı tarafından sisteme girilen Kullanıcı kimliğine dair ve diğer bilgileri kontrol etme, çapraz sorgulama imkanına sahip değildir. ServisciAmca tarafından alınan tüm güvenlik önlemlerine karşın herhangi bir Kullanıcı hesabı için yanlış bilgi sunulmuş olma olasılığı mevcuttur. Her Kullanıcı, servis aracı kiralanmasına ilişkin yapmış olduğu sözleşmede Kullanıcı kendi Kullanıcı kimlik bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olup ServisciAmca’nın bu konuda bir sorumluluğu olmayacaktır.


5. 
Süreç, Sonlandırma

·  ServisciAmca her hal ve şartta işbu ServisciAmca Kullanıcı Kullanım Sözleşmesi'ni Kullanıcı'ya 15 gün önceden haber vermek koşuluyla sonlandırabilir.

·  ServisciAmca aşağıdaki durumlarda ServisciAmca Kullanıcı Kullanım Sözleşmesi'ni  derhal feshedebilir:

-  Eğer Kullanıcı kendisine hatırlatma mesajı gönderilmesine rağmen yapması gereken bir ödemeyi yapmazsa

-  Kullanıcı bu ServisciAmca Kullanıcı Kullanım Sözleşmesi'nde yer alan maddelere uygun hareket etmezse

-  Sitenin şu anki kullanımının bir mahkeme kararıyla durdurulması gündeme gelirse

-  ServisciAmca Site'yi kapatma kararı alırsa


6. 
Kullanıcının Sözleşme İhlali Durumunda Alınacak önlem/tedbirler

·  Eğer bir Kullanıcının bu sözleşmedeki maddeleri / ilgili yasal hükümleri ihlal ettiğine dair bulgular varsa, ServisciAmca aşağıdaki önlemleri alabilir:

·  Kullanıcıyı uyarmak

·  Kullanıcının Siteyi kullanımını kısıtlamak

·  Kısa süreli olarak Kullanıcıyı bloke etmek veya Kullanıcıyı Siteye erişimden men etmek

·  ServisciAmca bir Kullanıcıyı siteden aşağıdaki durumlarda süresiz men edebilir (mümkün olduğunca ServisciAmca, Kullanıcıya durumu açıklayan bir mesaj gönderir ve Kullanıcıdan yapılan hatanın mümkünse düzeltilmesini ister):

·  Eğer bir Kullanıcı hesabında yanlış iletişim bilgileri varsa

·  Eğer bir Kullanıcı hesabı başka bir Kullanıcıya devredilmişse

·  Kullanıcının servis aracı veya içindeki eşyaları/mobilyaları ciddi anlamda zarar görmüşse

·  Eğer bir Kullanıcı siteden süresiz men edilirse, bloke edilen hesabını yeniden aktive edemez, yeni bir hesap oluşturamaz, veya bir başka Kullanıcının hesabını devralamaz


7. 
ServisciAmca ve Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

·  ServisciAmca üzerinden sunulan hizmetlerle ilgili her türlü bilgi, ServisciAmca’da açık ve anlaşılır bir şekilde ve Türkçe dilinde yazılı olarak yer almakta olup rezervasyon ile ilgili tüm bilgiler de söz konusu koşullara tabi olarak Kullanıcılar’ın erişimine açıktır.

·  ServisciAmca site üzerindeki bilgilerin güncelliğini ve doğruluğunu sürekli olarak kontrol etmektedir. Bununla birlikte ServisciAmca’nın tüm itinalı çalışmalarına rağmen kimi zaman ServisciAmca üzerinde yer alan bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir, ilgili bilginin güncel durumuyla SİTE üzerindeki durumu arasında farklılıklar olabilir. ServisciAmca, ServisciAmca’da yer alan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, amaca uygunluğu hakkında sarih ya da zımni herhangi bir garanti vermemekte veya taahhütte bulunmamaktadır.

·  Kullanıcılar, ServisciAmca’yı kullanım amacına ve hukukuna uygun amaçlarla ve yürürlükteki mevzuatı gözeterek kullanmak zorundadır. Kullanıcılar’ın, ServisciAmca’da yaptıkları her türlü işlem ve eylemden doğan hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Site üzerinde ŞİRKET ve/veya üçüncü kişilerin haklarına tecavüz niteliğinde kullanımda bulunmak vb. her türlü eylem yasak olup bundan doğacak her türlü hukuki ve/veya cezai sorumluluk ilgili Kullanıcı’ya ait olacaktır. ServisciAmca, ServisciAmca’yı bu tür işlem ve eylemler yaptığı düşünülen Kullanıcılar’ın kullanımına kapatmak ve yetkili mercilere başvuruda bulunmak dahil olmak üzere uygun göreceği her türlü tedbiri alabilirler. Kullanıcılar, ayrıca, ServisciAmca’nın bu sebeple uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

·  ServisciAmca, ServisciAmca üzerinde sağlanan veya üçüncü kişiler tarafından yönlendirilen, hukuka uygun olmayan içeriklerin kaldırılmasında yaşanacak gecikmelerden ya da olası hatalardan sorumlu değildir.

·  ServisciAmca, Kullanıcılar’ın ServisciAmca’ya girdikleri bilgileri, onlara herhangi bir bildirim veya uyarıda bulunmaksızın, tamamen kendi takdiri dahilinde olmak üzere, kaldırma hakkına sahiptir. Bununla birlikte, ServisciAmca ServisciAmca’dan kaldırılmış olsun veya olmasın, Kullanıcılar’ın hak kayıplarını önlemek amacıyla, ServisciAmca üzerinde yaptıkları işlemlerin kayıtlarını tutar. Kredi kartı bilgileriniz yalnızca rezervasyon işlemi gerçekleştirilirken kullanılır ve kesinlikle veritabanında kayıtlı tutulmaz.

·  ServisciAmca, Kullanıcılar’ın bilgi güvenliğini korumak için gerekli olan makul her türlü önlemi alır. Bununla birlikte, ServisciAmca’nın, üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilebilecek herhangi bir ihlal dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, kendi kontrolü dahilinde olmayan durumlar karşısında oluşabilecek veri kayıplarından dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

·  ServisciAmca, Kullanıcılar’a kullanım kolaylığı sağlamak için, ServisciAmca’da doğrudan veya dolaylı olarak, kendi kontrolü altında olmayan, üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine, içeriklere ve/veya dosyalara bağlantı (link) verebilir. ServisciAmca üzerinden verilen linkler aracılığıyla erişilen sitelerle ilgili olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamakta olup, bilgi verme veya reklam amaçlı söz konusu bağlantılar, link verilen siteye veya link verilen sitenin sahibine destek, açık veya zımni bir beyan veya garanti olarak yorumlanamaz. Link verilen web sitelerini ziyaret ve/veya kullanımdan doğabilecek olası zararlar veya kayıplar Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

·  Kullanıcılar, ServisciAmca’nın kullanılması için gerekli her türlü teknik donanım ve yazılımın temininden sorumludurlar. ServisciAmca’nın kullanımından dolayı Kullanıcılar’a ait donanım ve/veya yazılımın zarara uğraması halinde ServisciAmca’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

·  Kullanıcılar, ServisciAmca’nın gerekli gördüğü durumlarda, ServisciAmca’yı bakıma alabileceği ve çalışmasını durdurabileceğini, böyle bir durumda ServisciAmca’dan tazminat vb. bir ad altında herhangi bir talepte bulunmayacaklarını kabul ederler. Kullanıcı’nın bilgisayarında oluşabilecek genel problemler, sistem hataları, internet sağlayıcısı hataları ve donanım, yazılım, elektrik veya iletişim alt yapısına ilişkin diğer her türlü arıza ve aksaklıklar vb. sebeplerle muhafaza edilmesi gereken anlarda sistemin düzgün çalışmaması sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi bir zarar ve kayıptan ServisciAmca sorumlu tutulamaz.

·  ServisciAmca üzerinde Kullanıcılar tarafından yazılan şifreler ve diğer kişisel bilgiler ServisciAmca tarafından korunmakla birlikte, her bir Kullanıcı kendi şifresinin gizliliğinden sorumludur. ServisciAmca, Kullanıcılar’a şifrelerini vb. bilgilerini herhangi bir üçüncü kişiyle paylaşmamalarını tavsiye etmektedir. ServisciAmca’da bir Kullanıcı’nın hesabı/giriş bilgileri/şifreleri/e-posta adresleri ile yapılan her türlü işlem, ilgili Kullanıcı tarafından yapılmış geçerli bir irade açıklaması sayılır ve söz konusu Kullanıcı açısından hukuken bağlayıcıdır. ServisciAmca’da yapılan her türlü işlemden doğan tüm ücret, vergi ve masraflar işlemi yapan Kullanıcı tarafından ödenecek olup, ServisciAmca’nın söz konusu ödemeleri yapmak zorunda kalması halinde, ilgili Kullanıcı ServisciAmca’ya yaptığı ödemeyi faiziyle birlikte ŞİRKET’e ödeyecek, ayrıca ServisciAmca’nın bu sebeple uğrayacağı her türlü zararı tazmin edecektir.

·  Kullanıcılar, ServisciAmca’nın ServisciAmca Kullanım Koşulları’nda ve/veya ServisciAmca’da yer alan diğer benzeri politika ve şartlarda, herhangi bir zamanda, Kullanıcılar’a herhangi bir uyarı veya bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabileceğini ve değişikliklerin ServisciAmca’da yayınlandıkları tarihlerden itibaren söz konusu değişikliklerle bağlı olacaklarını kabul ederler.

·  ServisciAmca Kullanım Koşulları’nın herhangi bir hükmünün Kullanıcı tarafından ihlali, fikri mülkiyet ve rekabet mevzuatına aykırılık, üçüncü kişilerin haklarının ihlali, tehdit içerikli, ırkçı veya cinsiyetçi içerikli mesajlar gönderilmesi, ServisciAmca’nın sistemine müdahale ve/veya herhangi bir virus ve benzeri zararlı yazılımların kullanılması durumu dahil ancak bunlarla da sınırlı olmamak üzere gerekli durumlarda ServisciAmca, Kullanıcı’ya karşı her türlü hukuki yola başvurma hakkı saklı kalmak üzere, Kullanıcı’nın ServisciAmca ile ilişiğini derhal sonlandırma hakkına sahiptir

·  Dönemsel olarak tüm servis araçların gezi turu etkinlikleri, doğa yürüyüşü etkinlikleri, kurumsal etkinlikler, okul etkinlikleri, özel etkinlikler, piknik etkinlikleri, sezonluk etkinlikler gibi organizasyonlarda 3. kişilere etkinlikere ulaşımları için şoförlü servis aracı kiralanmasına yönelik, Kullanıcılar tarafından yapılacak rezervasyonları “www.servisciamca.com” online internet platformu üzerinden aracılık eden elektronik bir platformdur.

·  ServisciAmca, otobüs seferleri düzenlememektedir ve ServisciAmca’da yer alan Taşıyıcı Firmalar’la ve/veya Servis aracı sahipleri ile doğrudan ilişki sahibi değildir. Rezervasyonlar Kullanıcılar tarafından ilgili Taşıyıcı Firmalara ve/veya servis aracı sahiplerine temin edilir. ServisciAmca’nın verdiği hizmet, yalnızca Kullanıcılar ile Taşıyıcı Firmalar arasında servis aracı kiralanmasını kolaylaştıran bir elektronik platform servisi sağlamaktan ibarettir. ServisciAmca Kullanıcı’ların yapmış oldukları rezervasyonlarına servis aracının Kullanıcı’lar tarafından belirlenmiş tarih ve saatte belirtilen yere göndermek ile sorumludur. Kullanıcılar ServisciAmca’nın rezervasyonu yapılmış servis aracının belirtilen yer, tarih ve zamanda bulundurmasından başka herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul ederler. ServisciAmca’nın verdiği hizmet, alım, satım, temsilcilik, acentalık, mümessillik, ticari işler tellallığı, vekalet, kefalet, garanti, veya diğer herhangi bir hukuki ilişki oluşturmamaktadır.

·  ServisciAmca’nın, ServisciAmca üzerinden rezervasyon yapılması sağlanan ulaşım hizmetlerinden dolayı ve hizmetlerle bağlantılı olarak Kullanıcılar’a veya üçüncü kişilere karşı hiç bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcılar, bagajların zarar görmesi veya kaybolması, rezervasyon rotalarıyla ilgili değişiklikler vb. durumlarda veya ulaşım hizmetinin iyi bir kalitede verilmediği ve oluşabilecek diğer problemler ve/veya kendilerinin veya üçüncü kişilerin zarara uğradığı vb. sebeplerle ServisciAmca’dan hiç bir talepte bulunmayacaklardır.

·  ServisciAmca, Taşıyıcı ile Kullanıcılar arasındaki hukuki ilişkiye dahil değildir.

·  Kullanıcı, ServisciAmca’ya sözleşme kapsamında verdiği tüm bilgilerin doğru, gerçek ve güncel olduğunu taahhüt eder. Kullanıcı, güncelliğini yitirmiş bilgileri zamanında güncellemekle yükümlüdür.  Söz konusu bilgilerin doğru, gerçek veya güncel olmaması olması sebebiyle Kullanıcı, ServisciAmca’nın zararlarını karşılamakla yükümlüdür.

·  Kullanıcı, ServisciAmca web sayfası üzerinden yapmış olduğu rezervasyonuna ilişkin olarak, Kullanıcının ServisciAmca’dan talep ettiği servis aracının modelinin, koltuk sayısının, vb. özelliklerinin ServisciAmca’nın yoğunluğundan dolayı birebir aynısını gönderemeyeceğini kabul eder.

·  ServisciAmca’nın transfer yoğunluğundan dolayı, Kullanıcının belirlemiş olduğu sınıf ve koltuk sayısında anlaşmalı aracı kalmamış ise Kullanıcının belirdiği tarihteki uygun üst sınıf servis aracını ve koltuk sayısı fazla olan aracı göndereceğini Kullanıcı kabul eder.

·  Kullanıcı ve Taşıyıcı arasında, kiralama sözleşmesi veya haricen imzalayabilecekleri sözleşme ile ilgili olarak birbirlerine karşı yükümlendikleri edimler sebebiyle ServisciAmca’yı sorumlu tutamazlar.  ServisciAmca, söz konusu kiralama sözleşmesinin veya haricen imzalayacakları hiçbir sözleşmenin tarafı değildir.  Bu sözleşmeler kapsamında Kullanıcılara ve Taşıyıcılara karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

·  ServisciAmca, Kullanıcının rezervasyonunu tamamlamasından, Kullanıcının belirlemiş olduğu tarih, zaman ve yerde Kullanıcı ile Taşıyıcıyı bir araya getirene kadar ki süreden sorumlu olduğunun garantisini vermediğini Kullanıcı kabul ve beyan eder.

·  ServisciAmca Kullanım Koşulları kapsamında Kullanıcı ve Taşıyıcı birbirlerine verdikleri zararlardan ServisciAmca hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  ServisciAmca bu anlamda istihdam eden ve/veya ifa yardımcısı veya benzeri kusursuz sorumluluk esaslarının öznesi olarak telakki edilemez. 

·  Kullanıcı ve Taşıyıcı arasındaki sözleşme ile ilgili olarak ServisciAmca hiçbir hal ve surette bu sözleşmenin taraflarının yükümlülüklerine dair tekeffül, teminat veya ifa garantisi vermemektedir.

·   ServisciAmca, Kullanıcı ile Taşıyıcı arasında doğabilecek ihtilaflarda hakem veya hakem bilirkişi sıfatıyla hareket etmemektedir.

·  Kullanıcılar ServisciAmca hizmetleri ile ilgili olarak kullanacakları banka hesapları, kredi kartları ve tüm ödeme vasıtalarında Kullanıcının hukuka uygun bir kullanma hakkına sahip olduğunu beyan ve taahhüt ederler. 

·  ServisciAmca, kendi kontrolünde olan gizli bilgilerin korunması ile ilgili güvenlik sistemlerini kurduracaktır.  Bu bilgilerin korunmasında gösterilen gayrete rağmen ServisciAmca güvenlik duvarlarının kötü niyetli 3. Kişilerce aşılması ve fakat ServisciAmca’nın doğrudan ağır kusuru veya kastının olmadığı hallerde ServisciAmca’nın sorumluluğu doğmayacaktır.

·  Kullanıcı ve Taşıyıcı, ServisciAmca hizmetleri kapsamında yapılan tüm rezervasyon işlemleri, ServisciAmca Kullanım Koşulları Sözleşmesi, Taşıyıcı Firma/Şahıs Sözleşmesi ve/veya mutabakatının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olduğunu, bunlarla ilgili olarak doğacak her türlü vergi, resim ve harçların beyan ve ödemelerinden Kullanıcı’nın ve Taşıyıcının sorumlu olduğunu kabul ve beyan ederler.  ServisciAmca söz konusu işlem, sözleşme ve/veya mutabakatın tarafı değildir ve bu sözleşmenin akdedilmesi onu taraf yapmaz.  Söz konusu vergi, resim, harçlar sebebiyle herhangi bir resmi makam veya düzenleyici otorite tarafından ServsisciAmca’dan bir talepte bulunulması halinde söz konusu ödeme ilgili Kullanıcı tarafından ?yapılacaktır.  ServisciAmca bu kapsamda avukatlık ve yargılama ücretleri dahil tüm zarar taleplerinin karşılanmasını ilgili Kullanıcıdan isteyebilir. 

·  Taşıyıcı, servis aracını rezervasyon zamanlarında kullandırmak için tüm gereklilikleri yerine getirecektir.  Servis aracının bu zamanlarda kullandırmaya elverişli tutulmasından, zamanında vaat edilen şartlarla teslim edilmesinden tamamen Taşıyıcı sorumludur, ServisciAmca kesinlikle sorumlu tutulamaz.

·  Servis araçları Taşıyıcı tarafından temiz, bakımlı, kendisinden mutat bir şekilde ve kullanım amaçları doğrultusunda beklenen faydayı verecek asgari özelliklere uygun tutulmalı ve bu özelliklerle Kullanıcılara hizmet vermelidir. Servis aracında yer alan eksiklikler, aksaklıklar ve ayıplar sebebiyle Kullanıcı herhangi bir zarara uğraması halinde bu zarardan ServisciAmca kesinlikle sorumlu olmayacaktır.  

·  Kullanıcı servis aracını hukuka ve genel ahlak kurallarına uygun şekilde, temiz, dikkatli ve özenli şekilde kendi malı gibi korumalı ve gelebilecek tüm tehlikelerden uzak tutmalıdır. 

·  Servis aracı, esas olarak sadece servis aracı sahibi ve/veya şoförü tarafından kullanılacaktır, Kullanıcılar alt kiraya hiçbir surette verilemez, servis aracını başkalarına kullandırarak ticari veya benzeri kazanç sağlayamaz. 

·  ServisciAmca, işbu ServisciAmca Kullanıcı Kullanım Sözleşmesi ve ServisciAmca hizmetleri kapsamında yapılan kiralama ve seyahat işlemleri ile ilgili olarak sigorta yaptırmakla yükümlü değildir.

·  Kullanıcı servis aracını şoförsüz olarak rezervasyonunu yapamaz, transfer esnasında şoför yerine Kullanıcı geçemez, transfer esnasında yaşanacak buna benzer sorunlar ve sonuçlar Kullanıcı ile Taşıyıcı sorumluluğunda olup hiçbir şekilde ServisciAmca bu ve buna benzer konularda sorumlu olmadığını Kullanıcı ve Taşıyıcı beyan ve taahhüt eder.

·  ServisciAmca anlaşma yapılan Taşıyıcıların yeterlilik ve belgelerini denetlemez ve bundan dolayı sorumlu tutulamaz.

·  Taşıyıcı ve Kullanıcı gerekli olan sigorta/sigortaları yaptırmaktan kendileri sorumludur. ServisciAmca rezervasyonu yapılan servis aracının sigortalı olup olmadığını, sigortalıysa eğer sigortalarının neleri kapsadığını ve sigorta detaylarını denetlemez ve bundan dolayı sorumlu tutulamaz. Taşıyıcı ve Kullanıcı servis aracına gelebilecek zarar ve kayıplara karşı sigorta yapıp yapmamaktan kendileri sorumludur. ServisciAmca Taşıyıcı ve Kullancıları hiç bir şekilde sigorta altına almamaktadır. Transfer sürecinde ve haricinde servis aracının, Kullanıcıların ve üçüncü şahısların başlarına gelebilecek tüm kaza ve tehlikeleri (çarpma, yoldan çıkma, aracın alev alması, karda mahsur kalma, şoförün uyuması, araçta kavga çıkması), yangın, yıldırım, infilak, deprem, volkanik patlama, korsanlık, hava taşıtları ile temas, makine veya teçhizatın zor kullanılarak çalınması, akünün çalınması, lastik patlaması, servis aracının sebep olduğu bir kaza neticesinde 3. kişilerin can ve mal kaybı, enkaz kaldırma masrafları, kişisel ekipman ve eşyalar çalınması ve zarar görmesi, kötü niyetli hareketler, savaş, grev, kargaşalık, halk hareketler, sigortasız ve belgesiz servis aracının verebileceği zararlar, servis aracının çarpıştığı tekne veya üzerindeki mala gelebilecek kayıp ve hasarlar, servis aracının köprü, bariyer, otobüs durakları, trafik lambaları, telefon, telgraf kabloları gibi diğer sabit ve hareketli cisimlere vereceği zararlar, servis aracında veya başka bir kişi veya malvarlığında meydana gelebilecek zaralar veya ilgili kazalar nedeniyle meydana gelebilecek can kaybı, sakatlanmalar, can kurtarma masrafları ve burada yazmayan her türlü diğer durumlardan ve servis aracının başına gelebilecek herhangi zarardan dolayı ServisciAmca kesinlikle sorumlu tutulamaz.

·  Rezervasyonu yapılan servis araçlarının kanunlara, yönetmeliklere ve tüzüklere uygunluğu ServisciAmca tarafından denetlenmez. Kullanıcı, rezervasyon işlemi dahilinde Kara Yolu Taşıma Yönetmeliği, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer kanunları, (sigorta, zorunlu sigorta, seyahat sigortası ,yeterlilik belgeleri, bakım, onarım, ödeme, personelin ve şoförün yeterlilik belgeleri vb.) yönetmelikleri, tebliğleri ve kararlar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın yürürlükteki mevzuata (bunlarda ileride yapılacak değişiklikler dahil) uygun şekilde hareket edeceğini ServisciAmca’ya taahhüt etmektedir. ServisciAmca bu zorunlulukların yerine getirilmesini kontrol etmek, yönlendirmek ve uyarmakla sorumlu değildir. Kanunların, yönetmeliklerin ve düzenlemelerin zorunlu tuttuğu şartların yerine getirilmemiş olmasından, uygun olmamasından ve bundan dolayı oluşacak can kaybından, mal kaybından,  maddi  yaptırım, tazminat ve cezalardan ServisciAmca sorumlu değildir ve tutulamaz. Taşıyıcı bu şartların yerine getirilmiş olduğunu her daim beyan ve tekeffül eder.

·  ServisciAmca sorumluluğu, kendi hafif kusurundan kaynaklanan öngörülebilir durumlarla sınırlıdır. Bunun haricinde, ServisciAmca’nın öngöremeyeceği, dışsal veya mücbir sebeplerle ortaya çıkabilecek durumlardan ve/veya zararlardan hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.


İptal Koşulları

·  ServisciAmca, standart olarak iptal koşullarını belirlemiştir. Bu iptal koşulları Kullanıcı’yı, Taşıyıcı’yı ve ServisciAmca’nın çıkarlarını koruma amaçlı sunulmaktadır.

·  Kullanıcı siteye üye olarak standart iptal koşullarını kabul etmiş sayılır. Kullanıcı rezervasyonu herhangi bir sebeple iptal ederse, rezervasyon ücreti komisyonlar haricinde iade edilir.  Sitedeki hizmetler aracılığıyla kurulan kira sözleşmesine ilişkin rezervasyon ve kiralamaların kurulmasıyla ServisciAmca komisyona hak kazanacağı, iptal durumunda söz konusu komisyonun hiçbir şekilde etkilenmeyeceği ve ServisciAmca’ya ödeneceği Kullanıcılar tarafından kabul ve taahhüt olunur ve kiralama ilişkisi kurulduktan ancak aşağıdaki hallerde iptal edileceği Kullanıcılar tarafından kabul ve taahhüt edilir:


Rezervasyondan başlangıcından 7 gün öncesine kadar %100 iade, ServisciAmca hizmet bedeli haricinde


Rezervasyondan başlangıcından 5 gün öncesine kadar %70 iade, ServisciAmca hizmet bedeli haricinde
.


Rezervasyondan başlangıcından 3 gün öncesine kadar%50 iade,  ServisciAmca hizmet bedeli haricinde


Rezervasyondan başlangıcına 3 günden daha az zaman kala iptal edilen rezervasyonlarda iade yapılmaz.


Kanunlar ihtilafı kuralları gözetilmeksizin, işbu Kullanım Koşulları Sözleşmesi Türk Hukukuna tabi olup işbu Kullanım Koşulları’ndan veya ServisciAmca’nın kullanımından kaynaklanan veya ServisciAmca ile ilgili her türlü ihtilafın hallinde, İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.